Lumen

Světelný tok měřený v lumenech vyjadřuje vyzařované množství světla.  Světelný tok je nejdůležitější termín pro charakterizaci výkonu svítilny. Ten udává množství světla nebo světelné energie, která je vyzařována ze světelného zdroje.

Ale co se vlastně měří? Někteří výrobci označují světelný tok LED diody nebo žárovky, ale neuvádějí ztráty při průchodu světla skrze reflektor nebo hlavu svítilny, která může být i více než 30%. Pokud výrobce uvede hodnotu 100 lumenů, může být skutečný světelný tok pro průchodu světla reflektorem i méně než 70 lumenů, co je ve skutečnosti velmi viditelný rozdíl. LEDLENSER uvádí údaje světelného toku naměřené spektrofotometrickou metodou vycházejícího z hlavy svítilny s novými alkalickými bateriemi. Toto měření udává skutečnou hodnotu výkonu svítilny po odečtu ztrát v reflektoru.

 

* Někteří výrobci uvádějí zkreslené údaje, které se nezakládají na skutečných měřeních. Nebo uvedou hodnotu světelného toku, kterou je schopna LED dioda vyzářit pouze na krátký okamžik a následně hodnota svítivosti v závislosti na bateriích klesne i o více než 50%. Světelný tok se pak stává skvělým prodejním argumentem, který Vám ale nevytvoří relevantní představu o kvalitě a výkonu svítilny.

Lux

Intenzita osvětlení (též osvětlenost viz ČSN EN 12665 bod 3.2.11) je fotometrickou veličinou, je definovaná jako světelný tok dopadající na určitou plochu. Je tedy podílem světelného toku (v lumenech) a plochy v metrech čtverečních. Jednotkou osvětlení je lux (lx), což je osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m². Existují jasné specifikace, pokud jde o intenzitu osvětlení pracoviště nebo v supermarketech.  S AFS (Advanced Focus System) a Dynamickým spínačem svítilen LEDLENSER si můžete nastavit intenzitu světla vyhovující Vašim potřebám.

Kandela

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost lze určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu. Jednoduše řečeno, svítivost se odkazuje na sílu paprsku. To závisí na světelném toku (množství světla) a na úhlu paprsku světla. Příklad: Představte si dva druhy 5 mm LED s různými úhly - např. 10 a 120 stupňů - ale s konstantní intenzitou světla přes úhel odraženého paprsku. Přestože vydávají stejné množství světla (světelný tok 5 lumenů), LED s úhlem 10 stupňů má svítivost, která je více než 130 krát vyšší než u LED s úhlem 120 stupňů. LED 120 stupňů rozptyluje množství světla (5 lumenů) v mnohem širším úhlu. V důsledku toho je LED 10 stupňů vhodná pro osvětlení vzdálenějších oblastí, zatímco 120 ti stupňová dioda je lepší pro osvětlení na blízké vzdálenosti. Svítivost našich nových svítilen je nastavitelná. Prostřednictvím Advanced Focus System můžete regulovat výstupní úhel světla velmi rychle pomocí technologie Speed Focus.

LED dioda a modré světlo

LED diody jsou elektronické zdroje světla na principu polovodičů, kterými jsou například galium, křemík nebo arsen. Pro tyto účely musí být tyto prvky absolutně čisté a musí být v souladu s určitými požadavky. Proto se tenké polovodičové vrstvy vkládají do vakuových komor a potahují se molekulární vrstvou. 

Tento proces se nazývá MBE (Molekulární epitaxe) a lze také popsat jako růst krystalů. Po očištění jsou atomy skládány do krystalických struktur, které jsou následně „řezány“ do mikroskopicky malých jednotek. Světelné diody mají strukturu pevné látky a jsou zcela odolné proti nárazu. Vydrží 1000krát déle než běžné žárovky a halogenové žárovky. LED diody neobsahují žádné škodlivé plyny.  Navíc běžná žárovka vyzařuje 1% světla a 99% tepla. LED dioda poskytuje 13% světla a 87% energie je přeměno na teplo. Z toho vyplývá, že i 1wattové LED dioda je daleko účinnější než 5wattová žárovka.

Bílé světlo se skládá ze všech barev viditelného spektra. Tato skutečnost je známá již od dob Isaaca Newtona. Světlo emitující diody vyzařují téměř monochromatické, neboli jednobarevné světlo. Frekvenční spektrum vyzařovaného světla může být ovlivněno výběrem vhodného polovodičového materiálu, ale zde existují pouze dvě možnosti jak docílit bílého světla.

První metoda vychází ze slavného experimentu Newtonova hranolu, kdy můžete vytvořit mix světla ze tří různě barevných LED diod. Bohužel tato metoda je neefektivní a mnohem složitější.

Druhá metoda je přidat na povrch modré LED diody vrstvu speciální směsi (Y3Al5O12). Modré světlo LED diody a širokopásmové, žluto-oranžovo-červené světlo fluorescenční vrstvy lze vzájemně doplňovat a vytvořit tak bílé světlo, které má lehce namodralý odstín. Modré diody patří k nejúčinnějším LED, takže je logické použít tyto LED diody pro generování bílého světla. Proto svítilny LEDLENSER vyzařují extrémně jasné bílé světlo s lehce namodralým odstínem, které se nejvíce blíží přirozenému dennímu světlu. Toto svítilny LEDLENSER výrazně odlišuje od konkurence, jelikož světlo konkurenčních svítilen připomíná svou barvou světlo svíčky, které se blíží více světlu žlutému.

Advaced Focus System

Spojením čočky a reflektoru vznikla unikátní technologie, která nemá ve světě obdoby

Vznikla tak reflektorová čočka umožňující zaostření paprsku světla s plynulým přechodem z širokého homogenního kruhu světla do ostrého svazku a naopak. Ostření se provádí jednoduchým posunutím hlavy svítilny dopředu (zaostření) nebo dozadu (rozostření). Svítilny LEDLENSER jako jediné na světě využívají principu lomu světla. Běžné svítilny pouze odrážejí světlo od reflexních ploch uvnitř hlavy svítilny.

Zaostřený paprsek: Více světla skrze čočku

Výhoda: zesílení světla na dlouhou vzdálenost. Při posunutí hlavy svítilny dopředu, reflektor zalomí světelné paprsky směrem do středu a přes čočku se paprsky zesílí. Oproti konvenčním svítilnám je tak světlo více než dvakrát silnější, jelikož při běžném odrazu dochází k rozptýlení světla.

Rozostřený paprsekKruhové homogenní světlo

Výhoda: Svazek světla je soustředěn přímo do čočky a přes reflektor se rozptýlí do širokého kruhu. Toto nastavení je ideální pro krátké vzdálenosti, při chůzi nebo pro čtení.

X-Lens Technology

Úkolem technologického lídra je vyvíjet stále nové technologie. Jestliže zkombinujete nejlepší technologii s vynikajícím designem a k tomu přidáte něco netradičního, stane se, že někdy vytvoříte malý kousek magie. X–LENS TECHNOLOGY násobí výhody systému ADVANCED FOCUS SYSTEM a vyzdvihuje ve výsledku technologie svítilen do nové dimenze. Opět došlo k optimalizování čočky pomocí složitých výpočtů, aby bylo možné docílit synchronizace několika LED diod a jejich světelných paprsků. Přesnost a výkon se pak stali logickým vyústěním tohoto vývoje. Svítilny s touto technologií poskytují nezapomenutelný zážitek a vůbec si neuvědomíte, že používáte svítilny s více LED diodami. Svítilny s touto technologií překvapí úplně každého. Nejen veřejnost, ale i odborníky. Ostření světla je u nich naprostou samozřejmostí.

Galilei vs. Newton

Mezi astronomy stejně jako mezi inženýry, kteří se zabývají světlem, se vedly vždy diskuze o tom, zda jsou pro sběr světla vhodnější reflektory nebo čočky.

Galileo Galilei, zakladatel moderní fyziky, postavil dalekohled na principu čočky, s jehož pomocí objevil Jupiterovi měsíce. O 60 let později Isaac Newton, brilantní matematik a autor gravitačního zákona, vyvinul dalekohled, který pracoval pomocí důmyslně umístěných konkávních zrcadel.

Ke konci 19. století, když se na trhu objevily první svítilny, byly tyto svítilny vybaveny pouze čočkou. Od roku 1950 byly čočky postupně nahrazovány reflektory (zrcadlovými plochami uvnitř hlavy svítilny) a to nejen kvůli nižším výrobním nákladům.

Reflektory konvenčních svítilen jsou vyráběny z plastů, které jsou následně opatřeny chromovým, nebo jiným reflexním nátěrem. Reflektory moderních LED svítilen jsou vyrobeny z akrylového plastu a odborně je nazýváme kolimátory, ale i tyto reflektory se řídí zákony Isaaca Newtona.

Téměř 350 let se ve vývoji svítilen nic nezměnilo. LEDLENSER dnes přichází s revoluční technologií a právě proto nechává tato značka svou konkurenci značně za sebou. Použití reflektorové čočky u svítilen LEDLENSER je unikátní optickou technologií, kterou naleznete pouze u svítilen LEDLENSER.

Divize Distribution | Naše značky Leatherman, Wiley X, Setolite, GoalZero, Lifesaver
Copyright © 2024 MORIS design s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů